Mobilna aplikacija Putevima kontrabanda na Google Play i AppStoreu

 

Mobilna aplikacija korisnike vodi kroz tri predložene rute putevima kontrabanda. Sve tri rute uključuju razlčite lokacije prirodne i kulturne baštine popraćene video zapisima, fotografijama i korisnim informacijama. Mobilna aplikacija Putevima kontrabanda dio je projekta Ekomuzeja Vlaški puti.

Pričom o „kontrabandu“ tematske staze „Putevima kontrabanda“ upoznaju posjetitelje s dijelom lokalne prošlosti i vode ih uzbudljivim rutama kroz Park prirode Učka. „Kontraband“ ili krijumčarenje odvijalo se tridesetih godina prošloga stoljeća kada je za vrijeme talijanske vlasti proglašena „zona franca“ ili bescarinska zona u Kvarnerskoj provinciji. „Zona franca“ obuhvaćala je Rijeku, Opatiju, Ičiće, Iku, Lovran, Mošćeničku Dragu i Matulje. Na tom je području roba široke potrošnje bila jeftinija nego u okolnom području pa je švercanje robe iz bescarinske zone postao jedan od načina preživljavanja ondašnjega stanovništva.