Projekti

Ekomuzej Vlaški puti smješten je u prizemlju škole u Šušnjevici. Nositelj projekta Ekomuzeja je Općina Kršan,  a financiran je 85 posto novcem EU, a ostatak od 221 tisuću kuna osigurat će Općina Kršan.

Ekomuzej dio je većeg i zajedničkog projekta, Parka prirode Učka - Učka 360˚, a koji je prijavljen za financiranje natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

U sklopu ekomuzeja je predviđen interpretacijski centar, Mediateka te tematske staze „Putevima kontrabanda“ preko Učke.

Ekomuzej Vlaški puti sa svim svojim programima utemeljen je na poštivanju lokalnih prirodnih i kulturnih resursa.

 

EU Projekt Učka 360°

http://www.pp-ucka.hr/o-projektu/

Naziv projekta: Učka 360°
Referentni broj: KK.06.1.2.01.0004
Nositelj projekta: Javna ustanova „Park prirode Učka“
Partneri na projektu:

 • Općina Kršan
 • Udruga BIOM

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2014. – 01.04.2021.
Ukupna vrijednost projekta: 49.907.256,75 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 38.541.982,09 kn
Udio sufinanciranja EU (85% prihvatljivih troškova) iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 32.760.684,77 kn
Udio sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (10% prihvatljivih troškova JU PP Učka): 3.449.711,97 kn
Ostatak troškova JU PP Učka sufinancira se iz državnog proračuna putem Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti i vlastitih prihoda JU PP Učka.
Udio partnera, Općine Kršan u projektu: 1.473.995,00 kn od čega 15% vlastitih sredstava (221.099,00 kn)
Udio partnera, Udruge BIOM u projektu: 966.572,00 kn, od čega 15% vlastitih sredstava (144.986,00 kn)
 
Kratki opis projekta: Projektom Učka 360° predviđeni su izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon te još 4 objekta (3 volontersko-informacijska centra u Rovozni, Podmaju i Lovranskoj Dragi te interpretacijskog centra – ekomuzeja “Vlaški puti” u Šušnjevici), razvoj inovativnih programa temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini te unaprjeđenje i proširenje postojećih edukacijskih programa Parka prirode Učka.
Ciljevi projekta:

 • Povećati privlačnost i raznolikost sadržaja PP Učka razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje
 • Podići razinu znanja posjetitelja o Parku prirode Učka kroz unapređenje edukativne komponente u programima posjećivanja

Elementi projekta:

 • Element broj 1: Izgradnja i opremanje Centra za posjetitelje Poklon (CZP)
  • Obnova zgrade CZP (uređenje zgrade starog peradarnika na Poklonu)
  • Uređenje i opremanje CZP (izložbeni prostor za posjetitelje, edukacijska dvorana, multifunkcionalna dvorana za posjetitelje, suvenirnica, uredski prostori, ugostiteljski sadržaji, smještajna jedinica, parkiralište, punionica za električna vozila, parkić za djecu i gospodarski sadržaji)
  • Uređenje komunalne infrastrukture CZP i područja Poklona (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnja dijela cjevovoda)
  • Unapređenje prateće infrastrukture (uređenje ceste za Vojak i postavljanje rampe, uspostava mrežnog sustava i live-streaming kamera, uređenje pristupa za invalide na vrh Vojak, opremanje putničkog vozila audio vodičima, postavljanje brojača posjetitelja)
 • Element broj 2: Povećanje atraktivnosti ponude PP Učka razvojem inovativnih programa temeljenih na kulturnoj i prirodnoj baštini
  • Razvoj ponude temeljene na volonterstvu u PP Učka – partner: BIOM (izgradnja infrastrukture za smještaj volontera – obnova pastirskog stana Podmaj, izgradnja ornitološka postaja Rovozna, dovršetak uređenja i opremanje postojećeg objekta u Lovranskoj Dragi)
  • Razvoj dodatnih tematskih programa za posjetitelje (birdwatching, flora, leptiri, geologija, tematska edukacija djelatnika za provođenje programa)
  • Razvoj dodatnih tematskih programa za posjetitelje – partner: Općina Kršan (osnivanje Ekomuzeja u Šušnjevici, osmišljavanje kulturnih ruta, izrada aplikacije i vodiča, izrada tematskih suvenira)
  • Razvoj izletničkog turizma namijenjenog obiteljima i grupama posjetitelja (kamena ložišta na travnjacima u blizini Male Učke, ugrađena edukativna komponenta)
  • Unaprjeđenje outdoor turizma (uređenje penjališta u Veloj Dragi, izrada edukativnog outdoor vodiča, proširenje mreže biciklističkih staza, izrada topografske turističke karte kao i biciklističke staze)
 • Element broj 3: Unapređenje i proširenje postojećih edukativnih programa PP Učka
  • Prilagodba postojećih i razvoj novih edukativnih programa i radionica za posjetitelje predškolske i školske dobi (nabava didaktičkih i ostalih pomagala i materijala za provođenje edukacije, edukacija djelatnika JU za interpretaciju)
 • Element broj 4: Promocija destinacije „PP Učka“
  • PR strategija
  • Izrada plana upravljanja posjećivanjem
  • Izrada projekta i postavljanje nove signalizacije na području Parka i na prilazima
  • Promidžba i vidljivost
 • Element broj 5: Upravljanje projektom
  • Upravljanje projektnim timom
  • Upravljanje javnom nabavom
  • Upravljanje financijama
  • Upravljanje aktivnostima
  • Upravljanje vidljivošću/komunikacijom i posjetiteljima
 • Kontakt osobe:
 • https://strukturnifondovi.hr/