Natječaji

 • 16.09.2022.
  Natječaj za prijem radnika na radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca

  Temeljem čl. 39. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, čl. 15 Statuta Interpretacijskog centra Vlaški puti u Šušnjevici te čl. 7. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Interpretacijskog centra Vlaški puti, Interpretacijski centar Vlaški puti objavljuje
  N A T J E Č A J
  za prijem radnika/ce na radno mjesto
  1 (jedan/na) Stručni suradnik/ca - na neodređeno, nepuno radno vrijeme za rad u Interpretacijskom centru Vlaški puti


  > Preuzmite [.pdf] natječaja 
 
 • 11.03.2022.
  Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Interpretacijskog centra Vlaški puti

  Interpretacijski centar Vlaški puti, u ime Natječajnog povjerenstva za imenovanje ravnatelja, dana 11. ožujka 2022., objavljuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Interpretacijskog centra Vlaški puti na mrežnim stranicama Interpretacijskog centra Vlaški puti te u Narodnim novinama br. 32/2022.
  Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
  > Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Interpretacijski centar Vlaški puti [.pdf]