Od 02.05.2023. Interpretacijski centar Vlaški puti prelazi na ljetno radno vrijeme.

Ekomuzej će raditi svakog dana od 09.00 - 13.00 sati, osim nedjelje.

Za grupe veće od 15 osoba po dogovoru.

 

.