Vijesti

12.9.2019.

Mobilna aplikacija Putevima kontrabanda na Google Play i AppStoreu

Mobilna aplikacija korisnike vodi kroz tri predložene rute putevima kontrabanda. Sve tri rute uključuju razlčite lokacije prirodne i kulturne baštine popraćene video zapisima, fotografijama i korisnim informacijama. Mobilna aplikacija Putevima kontrabanda dio je projekta Ekomuzeja Vlaški puti.

Pričom o „kontrabandu“ tematske staze „Putevima kontrabanda“ upoznaju posjetitelje s dijelom lokalne prošlosti i vode ih uzbudljivim rutama kroz Park prirode Učka. „Kontraband“ ili krijumčarenje odvijalo se tridesetih godina prošloga stoljeća kada je za vrijeme talijanske vlasti proglašena „zona franca“ ili bescarinska zona u Kvarnerskoj provinciji. „Zona franca“ obuhvaćala je Rijeku, Opatiju, Ičiće, Iku, Lovran, Mošćeničku Dragu i Matulje. Na tom je području roba široke potrošnje bila jeftinija nego u okolnom području pa je švercanje robe iz bescarinske zone postao jedan od načina preživljavanja ondašnjega stanovništva.

“Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.” EU projekt Učka 360