Vijesti

16.9.2022.

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca

16.09.2022.
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca

Temeljem čl. 39. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, čl. 15 Statuta Interpretacijskog centra Vlaški puti u Šušnjevici te čl. 7. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Interpretacijskog centra Vlaški puti, Interpretacijski centar Vlaški puti objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika/ce na radno mjesto
1 (jedan/na) Stručni suradnik/ca - na neodređeno, nepuno radno vrijeme za rad u Interpretacijskom centru Vlaški puti


> Preuzmite [.pdf] natječaja 

“Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.” EU projekt Učka 360